Aluevaalit | Pikakertaus aluevaaleista

Jos olet karanteenissa, älä tule sisälle äänestyspaikalle, vaan soita ulko-ovessa olevaan numeroon, niin saat äänestää ulkona.

Aluevaaleissa on ennen kaikkea kysymys hyvinvoinnista. Suomeen muodostetuille 21 hyvinvontialueelle siirtyvät 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Aluevaaleissa valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut jokaisen hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Hämeenlinna kuuluu Kanta-Hämeen hyvinvointialueeseen ja Hämeenkoski Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen.

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueensa toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Näissä vaaleissa valittavan ensimmäisen aluevaltuuston toimikausi alkaa 1. päivänä maaliskuuta 2022 ja kestää 31 päivään toukokuuta 2025. Jatkossa aluevaalit järjestetään samanaikaisesti kuntavaalien kanssa, ja aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Valtuutettuja valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella. Kanta-Hämeen aluevaltuustoon tulee 59 ja Päijät-Hämeeseen 69 valtuutettua.

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23 päivänä tammikuuta 2022. Vaalipäivänä sunnuntaina 23.1.2022 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Kaikki äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Muista ottaa mukaasi äänestyspaikalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos haluat, voit tuoda mukanasi oman kynän.

Korona asettaa erityisvaatimuksia vaaleihin. Jos olet vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, sinun on soitettava äänestyspaikan ulko-ovesta löytyvään, kyseisen äänestyspaikan vaalilautakunnan puhelinnumeroon ja pyytää äänestystä äänestyspaikan pihalla. Sisälle äänestyspaikkaan ei saa tulla, mikäli on lääkärin määräämässa karanteenissa tai eristyksessä.

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita, äänestyksen tulee tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä maskia koko ajan.

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita, äänestyksen tulee tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä maskia koko ajan. Jos oireilet voimakkaasti, pidäthän huolta omasta ja toisten terveydestä pysymällä kotona.

Äänestäjät voivat kysyä neuvoa erityisjärjestelyistä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalta.

Vaalipaikalla:

- Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.

- Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.

- Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista. Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan kasvomaskin lyhyesti henkilöllisyyden toteamiseksi. Vaalivirkailijoiden ja äänestäjien välissä on suojapleksi.

Aluevaalit

Hyvinvontialueille siirtyvät 1.1.2023 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu.

Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä kehitysvammaisten erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä oleva irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.

Sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Sen yhteydessä työntekijät siirtyvät niin sanottuina vanhoina työntekijöinä entisin työsuhteen ehdoin uuden työnantajan palvelukseen.

Lähde: vaalit.fi

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut