Aluevaalit: Kaksi päivää aikaa järjestää ennakkoäänestys kotiin

Tarve kotiin järjestettävästä ennakkoäänestyksestä on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle tiistaihin 11.1. kello 16 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö

Keski-Häme Toimitus

Ennakkoäänestys käynnistyy keskiviikkona 12.1.2022. Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Tästä on ilmoitettava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 ennen kello 16.00. Myöhästyneitä ilmoituksia ei voida ottaa huomioon.

Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, joita on saatavilla Hämeenlinnassa palvelupiste Kastellista sekä pitäjien kirjasto-palvelupisteistä.

Hollolasta lomakkeen saa asiointipiste Piipahluksesta.

Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta, joissa on myös kaikkien kuntien keskusvaalilautakuntien yhteystiedot.

Paikallisiin ehdokkaisiin pääset tutustumaan Keski-Hämeen vaalisivuilla ja Keskisuomalaisen vaalikoneessa.

Siirry vaalikoneeseen

Kommentoi