Lukijalta | Evon havaintometsiä ei tule rauhoittaa

Ympäristöministeriö havittelee Evon metsiä omaan hallintaansa perustamalla tiedekansallispuiston. On hyvä, että maa- ja metsätalousministeriö perusti oman toimikunnan kehittämään Evon toimintaa, eikä hätäisesti ryhdytä perustamaan Tiedekansallispuistoa.

Evolla on järjestetty metsätaidon kilpailuja.

Kilpailut toteutetaan metsässä 1-5 km radoilla, joissa on metsätalouden ja luonnon kysymyksiä. Radat tehdään eri paikkaan. Kilpailutoiminta tarvitsee nykyisen laajan metsämaaston.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä ovat Suomen parhaiten kasvavat metsät. Nykyinen kasvu on Hämeessä noin 8 kuutiota hehtaaria kohti vuodessa. Mikäli 4600 hehtaaria rauhoitetaan, niin kasvu noin 37 000 kuutiota jää hyödyntämättä. Metsän kasvu 30–50-vuotiaana on parhaimmillaan 20–25 kuutiota hehtaaria kohti vuodessa. Kestävät hakkuut saadaan kasvattamalla eri-ikäisiä metsikkökuvioita. Käytetään jalostettuja taimia. Viljely ja luontainen uudistaminen voidaan yhdistää. Taimikonhoidossa valitaan parhaat yksilöt. Suositaan sekapuustoja. Tilakohtaisesti tulisi olla taimikoita 25 prosenttia, nuoria metsiä 30 prosenttia ja varttuneita metsiä 30 prosenttia ja uudistusikäisiä 15 prosenttia pinta-alasta. Mitä enemmän metsä kasvaa, niin enemmän voidaan hakata ja kartuttaa hiilivarastoa puihin ja maahan. Vanhat kuusikot ovat alttiita kirjanpainajatoukille ja laholle Kanta- ja Päijät- Hämeessä.

Metlan ja LUKEn valtakunnan metsien inventoinnit (VMI) kertovat, että Suomen puuston tilavuus VMI mittauksissa vuonna 1953 olivat 1538 miljoonaa kuutiota ja vuonna 2016 2464 miljoonaa kuutiota. Puuvarasto/hiilinielu on lisääntynyt 926 miljoonalla kuutiolla.

Puuston vuotuinen kasvu 1953 oli 2,5 kuutiota hehtaaria kohti ja koko kasvu 55 miljoonaa kuutiota. 2016 hehtaaria kohti kasvu oli jo 4,8 kuutiota ja koko kasvu 110 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Valtio saa hakkuutuloja yli miljoona euroa vuodessa. Kuntien verotulot hupenevat. Kaupat ja palvelulaitokset menettävät asiakkaita. Paikalliset metsäalan toimijat ja puun ostajat luovat työtä ja tuottoa Hämeen metsistä. Mikäli tiedekansallispuisto perustetaan, niin Hämeen alueen puunjjalostajat joutuvat hankkimaan puut pitkiltä matkoilta. Kustannukset nousevat ja puuralli lisääntyy. Paikallisten ostovoima kärsii.

Matti Mäkiaho

Metsätalousinsinööri.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut