Kaupunginjohdon esitys: Kaupunki kannattaa tiedekansallispuiston perustamista tarkoin reunaehdoin

Metsästys tulee sallia myös kansallispuiston alueella.

Kenakkala esittää, että kaupunki puoltaa Evon tiedekansallispuiston perustamista reunaehdoin aluevaihtoehdon 1.2 mukaisena. Punainen ja lila alue ovat yhdessä 4745 hehtaaria. Hämeenlinnan kaupunki

Merja Hirvisaari

Evon tiedekansallispuiston perustamista koskeva esitys on mielenkiintoinen ja lähtökohtaisesti kannatettava. Asiasta päätettäessä on kuitenkin otettava huomioon seuraavat näkökohdat:

Kaupunginjohto esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi Evon tiedekansallispuiston perustamista selkein, metsästystä ja alueen muuta toimintaa tukevin, reunaehdoin. Kenakkala esittää, että kaupunginhallituksen päättää antaa tiedekansallispuistosta tämän lausunnon:

1. Kansallispuisto perustetaan vain valtion maille (huomioitu esityksessä, jossa myös kansallispuiston sisälle jäävät yksityismaat rajautuvat pois kansallispuistosta).

2. Kansallispuistoon ei tule liittää mitään ulkopuolista kansallispuistoon kuulumatonta reuna- tai suoja-aluetta tms.

3. Hämeen ammattikorkeakoulun metsäopetus turvataan ja sen kehittäminen mahdollistetaan (huomioitu aluerajauksessa).

4. Partiotoiminta (myös suurleirit) turvataan (huomioitu aluerajauksessa)

Luonnonsuojelu ja metsästys eivät ole ristiriidassa keskenään, kuten raportissa on myös todettu. Tällä perusteella Hämeenlinnan kaupunki puoltaa sitä, että metsästys, myös pienriistan metsästys, sallitaan koko alueella.

5. Puolustusvoimien toiminta Evon alueella turvataan vähintään nykyisessä laajuudessa.

6. Helsingin yliopisto lisää toimintaansa Evon alueella.

7. Korkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä alueella lisätään suunnitelmallisesti.

8. Virkistykseen ja matkailuelinkeinotoiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä mahdollistetaan ja lisätään, myös kansallispuiston aluerajauksen ulkopuolella.

9. Metsästys Evon alueella mahdollistetaan mahdollisimman laajasti.

10. Hämeenlinnan kaupungin metsätalous Evon alueella turvataan.

Mikäli päätös kansallispuistosta tehdään, Hämeenlinnan kaupunki on valmis osallistumaan Evon alueen kehittämiseen markkinoinnin, kaavoituksen ja infra-rakentamisen osalta erikseen päätettävällä tavalla.

Hämeenlinnan kaupunki puoltaa Evon tiedekansallispuiston perustamista em. reunaehdoin aluevaihtoehdon 1.2 mukaisena. Punainen + lila alueet (4745 ha). Kaakkoisalueen raja on osiltaan Natura 2000 aluetta ja metsätietä. Rieskankämppä sijaitsee kansallispuiston alueen ulkopuolella.

Luonnonsuojelu ja metsästys eivät ole ristiriidassa keskenään, kuten raportissa on myös todettu. Tällä perusteella Hämeenlinnan kaupunki puoltaa sitä, että metsästys, myös pienriistan metsästys, sallitaan koko alueella.

Lue lausunto kokonaisuudessaan hallituksen esityslistalta. Kaupunginhalllitus kokoontuu maanantaina 21.6.2021

Jutusta poistettu kaupunginjohtaja Timo Kenakkalan nimi asian esittelijänä, koska virallinen esittelijä oli apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja asian valmistelijoina maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri.

Kommentoi