Korona: Hämeen koronarajoitukset lievenevät huomisesta alkaen

Koko Suomessa täytyy edelleen noudattaa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia. Colourbox

Keski-Häme

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia 16.6.2021 alkaen. Tilaisuuksia voi järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, mutta osallistujien terveysturvallisuus täytyy varmistaa. Lisäksi alueilta kumotaan niin sanottu turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

Tuoreiden tilannekuvien mukaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen epidemiatilanne on parantunut ja siirtynyt leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää tämän mukaisesti yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia. Uusi päätös kokoontumisrajoituksista on voimassa Kanta-Hämeessä 16.6.–30.6. ja Päijät-Hämeessä 16.6.–14.7.2021. Kanta-Hämeessä epidemiatilanne on parantunut nopeasti, eikä päätöksen arvioida tällä hetkellä olevan välttämätön pidemmäksi aikaa.

Rajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava:

• Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.

• Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

• Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

• Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

• Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia; asiakkaille on muun muassa tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 16.6.2021 alkaen niin sanotun turvavälimääräyksen, joka on tähän asti ollut voimassa sekä Kanta-Hämeen että Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla.

Määräys on velvoittanut yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita varmistamaan, että asiakas- ja yleisötiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää lähikontaktit, mutta sen edellytykset eivät enää täyty. Jos tiloissa järjestetään yleinen kokous tai yleisötilaisuus (esimerkiksi konsertti tai teatterinäytös), järjestäjän pitää kuitenkin noudattaa kokoontumisrajoituksiin sisältyvää velvoitetta varmistaa mahdollisuus lähikontaktien välttämiseen.

Koko Suomessa täytyy edelleen noudattaa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

• asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

• asiakkaille ja osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista tartuntojen leviämistä estävistä käytännöistä

• tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

• asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Vaatimuksia pitää noudattaa suoraan tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella. Pykälä on voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa.

Kommentoi