Korona: Lievennyksiin lähdettiin liian nopeasti

Kanta-Hämeen terveydenhuollon kapasiteetti riittää vain, jos maakunnan ihmiset kantavat oman vastuunsa.

Korona koskettaa ja kuormittaa rajusti myös terveydenhuollon henkilökuntaa. Jaksamisen rajat ovat lähellä - ja silti pitäisi kaikkien yhdessä vielä jaksaa. Kuvituskuva: Colourbox

Merja Hirvisaari

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskisen ääni on väsynyt, kun hän kertoo median infotilaisuudessa, että hänen saamistaan lukuisista aggressiivisistakin palautteista huolimatta tehdyt uudet rajoituspäätökset ovat välttämättömiä. Maakunnan Intian-variaation aiheuttamaan sairaalaepidemiaan liittyy jo yli 90 tartuntaa, ja koronan ilmaantuvuus on 127/100 000.

– Näitä päätöksiä ei tehdä kevyesti. En onneksi tee päätöksiä yksin, koska nämä olisivat liian raskaita päätöksiä yhden ihmisen tehtäväksi. Olen hyvin huolissani ihmisten jaksamisesta, varsinkin kun muualla Suomessa samaan aikaan rajoituksia nopeasti lievennetään, mutta jos nyt leviävään epidemiaan ei nopeasti puututa, vaarantuu myös mahdollisuutemme hoitaa päivystyksiä ja kriittisiä leikkauksia, Leskinen kertoo. Tällä hetkellä päivystystoiminta kyetään turvaamaan, mutta lisäkuormitus täytyy välttämättä rajata.

Keskussairaalan kohorttiosasto on Leskisen mukaan tupaten täynnä, ja potilaille ei enää ole maakunnan muissa sairaaloissa jatkohoitopaikkoja. Maanantaista alkaen jouduttiin tekemään se päätös, että sellaiset ei-kriittiset leikkaukset, jotka vaatisivat jatkohoitoa sairaalassa, joudutaan siirtämään. Kaikkiin niihin potilaisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä, joiden leikkausaika siirtyy.

Merkittävää asiassa on se, että vastoin aikaisempia oletuksia ensimmäinen rokote ei vielä anna riittävää suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan. Myös tartuttavuus säilyy korkealla ensimmäisen rokotuksen jälkeen. Kanta-Hämeessä sairastuneiden joukossa on ollut myös sellaisia, joille on annettu jo kaksi rokotetta, joten Leskisen mukaan moni asia joudutaan nyt miettimään uudelleen.

Viime viikolla sairaalassa sai tartunnan 28 potilasta ja 15 hoitajaa. Tämänhetkinen epidemia ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka nostaa Kanta-Hämeen uudelleen leviämisvaiheeseen. Myös brittivariantin aiheuttama levinneisyys ylittää yksinkin leviämisvaiheen rajat.

Leskinen muistuttaakin, että juuri nyt rajoituksia ei Kanta-Hämeessä voi lieventää. Vaikka muu Suomi avaakin omia rajoituksiaan vauhdilla, on Leskinen sitä mieltä, että lievennyksiin on lähdetty pahimmillaan muuallakin liian nopeasti. Ihmisille annettu ennenaikainen ja ehkä joiltain osin ennakoitu toivo sai myös täällä aikaan sen, että huolellisuus omassa käytöksessä unohtuu.

En onneksi tee päätöksiä yksin, koska nämä olisivat liian raskaita päätöksiä yhden ihmisen tehtäväksi.

Sally Leskinen

– Me emme selviä tästä ilman kansalaisten tukea. Äärimmilleen venyneen henkilöstön syyllistäminen ei myöskään tässä tilanteessa auta. Testauskaan ei tunnista itämässä olevaa tautia, ja vaikka laajalla seulonnalla voidaan saada haaviin oireettomia kantajia, osastohoidon aikana positiiviseksi muuttuva henkilö ehtii käytännössä altistaa muita jo useamman päivän ennen oireiden ilmaantumista.

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi nyt voimaan tulevat uudet rajoitukset.

Kanta-Hämeen uudet koronarajoitukset ja suositukset ovat voimassa 15.6. asti, jonka jälkeen niitä tarkastellaan uudelleen. KHSHP

Ammattioppilaitoksiin ja lukioihin suositellaan etäopetusta, lähi-koetilanteissa maskit ja turvaetäisyydet huomioiden. Yläasteelle suositellaan etäopetusta. Ala-asteet voivat jatkaa lähiopetuksessa, mutta mikäli koulussa laajoja altistuksia useammalla luokalla, paikallisesti siirrytään etäopetukseen. Varhaiskasvatuksessa tulisi kesäkuun ajan mahdollisuuksien mukaan pyrkiä välttämään suuria ryhmiä.

Kaikki kevätjuhlat ja todistusten jaot tulisi järjestää lyhyinä tilaisuuksina, mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa turvavälein ja maskein – ja vain oman luokan kesken.

Harrastus- ja leiritoimintaa supistamalla pyritään estämään yli maakuntarajojen tapahtuva leviäminen. Sen vuoksi suositellaan kaiken ottelu- ja kisatoiminnan keskeyttämistä maakunnan ulkopuolelta tuleville ja tai sinne menemiselle. Myös pitkäkestoiset altistumistilanteet, esimerkiksi kesäleirit, suositellaan keskeytettäviksi.

Uudet säädökset ovat voimassa 15.6. asti, jonka jälkeen niitä tarkastellaan uudelleen.

Kommentoi