Mainos

Kokenut asianajaja tulkkaa oikeusasiat ymmärrettäviksi

Asianajaja Matti Kessillä on vahva paikallistuntemus. Hän toimi pitkään Hauhon Osuuspankin pankkilakimiehenä. Varatuomari Kaija Kess kiertää luennoimassa, sillä hän haluaa estää juridisia ongelmia ennalta.

Hauholaiset varatuomarit, Kaija ja Matti Kess, ovat perustaneet oman asianajotoimiston.

Kess & Kessin toimiston osoite on Hämeenlinnassa Suomen Kasarmeilla, mutta asianajaja Matti Kess huomauttaa, että nykyaikainen asianajotoimisto toimii siellä missä tarvetta on.

Hämeenlinnan toimiston lisäksi neuvotteluja pidetään asiakkaan luona, Innoparkissa ja pitäjissä.

Kess & Kess on yleistoimisto, josta saa kaikki tavanomaiset asianajopalvelut riitojenratkaisuista käräjöinteihin ja perunkirjoituksista perhe- ja perintöoikeuteen.

Matti Kess toimii myös julkisena kaupanvahvistajana ja on erikoistunut kiinteistö- ja rakentamisoikeuteen mukaan lukien asuntokauppariidat, maanmittaustoimitukset ja tieasiat.

– Kiinteistö- ja rakentamisoikeus muodostaa laajan kokonaisuuden. Maankäyttö- ja rakennuslaki esimerkiksi pitää sisällään viime aikoina puhuttaneen hulevesiasian, Matti Kess selittää.

Kiinteistönmuodostamisasioita hän hoitaa maanmittauslaitoksen toimituksista aina oikeudenkäynteihin maaoikeudesta korkeimpaan oikeuteen.

Tämän oikeudenalan esimerkkitapauksia ovat kiinteistön jakaminen halkomalla tai lohkomalla, rasitteet, tieasiat, vesijätön tai yhteisen alueen lunastukset, yhdistämiset ja tilusvaihdot.

Kokemus ja paikallistuntemus tuovat lisäarvoa

Matti Kess teki pitkän uran Hauhon Osuuspankin pankkilakimiehenä ennen asianajoa. Hän on ollut mukana muun muassa yli tuhannessa kiinteistön ja asunnonluovutuksessa.

Toinen Kessin erityisala on perintö- ja testamenttioikeus.

– Pankkilakimiehen ura on tuonut vahvan osaamisen perintö-, lahja-, testamentti- ja verotusasioissa.

Lisäksi hän toimii MTK Hämeen sopimusasianajajana. Se on perehdyttänyt maaseudun ja maatalousyrittämisen sekä metsätilojen oikeudellisiin kysymyksiin lypsyrobottikaupoista maatilojen sukupolvenvaihdoksiin.

– Lisäksi olen suorittanut HAMK:ssa Metsäkiinteistöjen hallinta, kauppa ja arvonmääritys -täydennyskoulutusohjelman.

Kaija Kess on suosittu luennoitsija

Varatuomari Kaija Kess on erikoistunut työ- ja virkasuhdeoikeuteen. Hän on ollut mukana tekemässä useita aihepiiriä käsitteleviä kirjoja.

– Erityisesti työelämän arjen ajankohtaiset juridiset kysymykset työllistävät minua konsultaatioiden ja koulutusten merkeissä. Tavoitteeni on ehkäistä juridisia ongelmia ennalta, Kaija Kess kertoo.

Toinen hänen erikoistumisalansa on potilasoikeus, Kaija Kess on perehtynyt eritoten sosiaali- ja terveydenhuollon potilaan ja asiakkaan oikeuksiin.

– Vaikka olemme uusi asianajotoimisto, niin näillä juristivuosikymmenillä voimme sanoa, että meillä on pitkä ja vahva kokemus ja perehtyneisyys näihin juridiikan aloihin. Ja koko ajan myös kouluttaudumme lisää, Kessit toteavat.

Matalan kynnyksen asianajotoimisto

Juridisten ongelmien kanssa ei kannata painiskella yksin.

Matti Kess kehottaa olemaan yhteydessä, mikäli arjessa tulee vastaan paikka, jolloin joutuu kysymään, voiko tämä asia olla näin? Mitä voisin tehdä asian korjaamiseksi?

– Hieno termi on konfliktianalyysi, selvitämme ongelman ja toimimme asiakkaan suuntaan kulttuuritulkkeina. Teemme asian ja sen vaatimat juridiset toimet asiakkaalle ymmärrettäviksi. Ja sitten ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin. Se on meidän tehtävämme juridiikan asiantuntijoina, Matti Kess sanoo.

Asianajotoimisto Kess Oy

Suomen Kasarmi 2, 13100 Hämeenlinna

Puh. 010 200 1040

toimisto@kess.fi

www.kess.fi

Asianajotoimisto Kess Oy on Suomen Asianajajaliiton hyväksymä osakeyhtiö. Asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon.

Tämä artikkeli on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Asianajotoimisto Kess Oy:n kanssa Artikkeli on julkaistu Keski-Hämeessä 5.11.2020.